CO NOWEGO ?

 04.2024

 • Wystawa plastyczna Danuty Buli będzie otwarta 20 maja 2024 w Gliwicach, w bibliotece przy ul. Perkoza 12 (osiedle Sikornik) o godz. 17.00. Zapraszamy na wernisaż.

11.2023

10.2022

 • Nowe galerie na stronie: Nowe Obrazy na sklejce, Malunki bieżące, figurki, Torby na zakupy - Zobacz więcej

09.2022

 • Spotkanie autorskie Danuty Buli odbędzie się 19 września w godzinach od 17.00 do 19.00 w bibliotece na Sikorniku, ul. Perkoza 12.
  Planowane jest zapoznanie z nowym tomikiem poetyckim "Ku wdzięczności za..." oraz z obrazami i rękodziełem autorki.

04.2021

 • Ukazał się IV tomik poetycki Danuty Buli: "Ku wdzięczności za ..."

03.2021

 • Danuta Bula przygotowała 2 serie witrażyków; wizerunki aniołów i kwiaty.  Większość na szkle namalowane farbami do szkła; z lawendowym tłem.Zainteresowanym przesyła drogą elektroniczną. Warto obejrzeć anioły i otrzymać wiersz o tym samym tytule oraz kwiaty: róże, lilie, słoneczniki, rumiany, irysy, dziką różę...

01.2021

 • Trwają prace nad przygotowaniem IV tomiku do druku pt. "Ku wdzięczności za ..."

2020

 • Wyszło drugie wydanie płyty dla dzieci: "Kolaż". Słowa Danuty Buli, muzyka Jeremiasza Frączka. Gra na instrumentach Jeremiasz. Śpiew Jeremiasz i Irena Frączek.

03.2020

 • Ukazał się artykuł D. Buli Wobec samotności w życiu dzieci i młodzieży w czasopiśmie Dialog Edukacyjny  w Rybniku (nr 3 / 2019 )

10.2019

 • Danuta Bula w październiku 2019  otrzymała wyróżnienie drukiem w ogólnopolskim konkursie poetyckim "O złotą gałązkę jabłoni"
  dla wiersza " Sad"

  "pamiętam dobrze
  prace mojego dziadka
  przy szczepieniu drzewek jabłoni
  pamiętam jak ostrzegał
  przed zabawami w sadzie
  pozwalał wchodzić
  na stare drzewa
  którym nie wyrządzaliśmy szkody
  nie musiał podpisywać
  nowych drzewek
  znał się z nimi po imieniu"


 • Danuta Bula otrzymała w listopadzie 2019 wyróżnienie drukiem w ogólnopolskim  konkursie poetyckim im. Zygmunta Krukowieckiego dla wiersza; " W środku lata"

  "odosobniona w kępie zielonych drzew
  uschła wierzba mandżurska
  ptaki ją omijają
  jedynie młoda sierpówka
  przycupnęła na gałęzi
  zbyt tu ubogo nawet
  dla niej
  zna tylko skromne
  parę patyków
  w rodzinnym domu
  poszuka innego locum
  jak ja dla moich westchnień"

01.2019

 • Ukazał się artykuł Danuty Buli Szkoła kreatywności w czasopiśmie "Wychowawca" nr 1/ 2019, s. 24 - 26. 

12.2018

 • Ukazały się dwie publikacje D. Buli :O istotną rolę seniorów w wychowaniu dzieci  w:W krajobraz literacko - kulturowy i językowy wpisane.... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek - Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. naukowa: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik - Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 497 - 505.
 • W tymże wydawnictwie Jubileuszowy bukiet, s.21 - 22 oraz na okładce i stronach działowych obrazy autorstwa Danuty Buli ze zbiorów prywatnych.
 • U t r w a l a n i e  d z i e d z i c t w a, czyli droga artystyczna Józefa Chełmońskiego  w: " Dialog Edukacyjny" nr 1/39 2018. RODNiIP "WOM" w Rybniku.

09.2018

Ukazały się 2 nowe artykuły w czasopiśmie krakowskim "Wychowawca"
- Od oceniania do recenzowania, nr 6, 2018, s.23 - 24,
- Mutyzm wybiórczy,
nr 9, 2018, s.24 - 27.


05.2018

Wyszedł artykuł Danuty Buli pt. Różne oblicza agresji i przemocy w czasopiśmie Wychowawca.
 

03.2018 - D. Bula, J. Jawor - Baranowska, Nowe odczytanie  "Marcina Kozery", "Wychowawca" 3/2018, s.24 -25.

 

12.2017

- Ukazały się 2 artykuły D. Buli w krakowskim czasopiśmie "Wychowawca": - "Wzmocnienie więzi seniorów i dzieci, 2017, nr 12, s. 18 - 20" oraz "Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii, 2017, nr 12, s. 21".
- Wyszła płyta z piosenkami dla dzieci: Kolaż. Słowa Danuta Bula, muzyka i wykonanie Jeremiasz Frączek. 13 grudnia 2017 r. w bibliotece w Gliwicach przy ul. Kościuszki została zaprezentowana dzieciom z przedszkola.

 

 

 

 

 

07.2017

Nowe Publikacje:

 • D. Bula, Folwark Zwierzęcy George'a Orwella jako parabola totalitarnego systemu rządzenia, " Język Polski w Gimnazjum",  2016 / 2017,nr 3, s.53 - 60.
 • D. Bula, Braterstwo, samodoskonalenie i służba ideałami postaci Kamieni na szaniec, " Język Polski w Gimnazjum", 2016 / 2017, nr 3, s. 61 - 69,
 • A. Biernacka - Świerc, D. Bula, Jak literatura faktu przygotowuje do analizy i interpretacji utworów literackich, " Język Polski w Liceum" , 2016 / 2017, nr 3, s. 103 - 109.
 • D. Bula, Nie ma dziecka, jest człowiek,  "Wychowawca",  nr 3, 2017, s. 16 - 17.
 • D. Bula, Pedagogika dialogu ks. prof. Janusza Tarnowskiego, "Wychowawca", nr 6, 2017, s.5 - 6.
 • D. Bula, Claude Monet, czyli podążanie za światłem, "Dialog Edukacyjny, 2017, nr 1 - 2, s.65 - 67.

01.2017

Wyszły drukiem 2 artykuły Danuty Buli w krakowskim czasopiśmie "Wychowawca":

 • D. Bula, O potrzebie pochwał w komunikacji, 2016, nr 12, s. 9 - 11.
 • D. Bula, Język twórczej współpracy, 2016, nr 12, s. 18 - 20.

Wyszedł artykuł: D. Bula, Wędrowanie jako formuła życia (M. Strzałkowska, Zielony i Nikt; Zielony, Nikt i Gadające drzewo, L. Bardijewska, Zielony wędrowiec). "Język Polski w Szkole IV - VI, 2016 / 2017, s. 35 - 41.


07.2016

W czasopiśmie  ukazały się 2 teksty D. Buli:

 • W darze dla dzieci. Opowieści Danuty Buli: Ślimak Damazy i Patryk, "List do Pani" 2016, nr 6, s.22.

Ukazały się 2 artykuły D. Buli w czasopiśmie "Wychowawca" w Krakowie:

 • Jak poznać siebie? "Wychowawca" 2016,nr 7-8, s.20-22.
 • Spotkanie z drugim człowiekiem "Wychowawca"2016, nr 7-8, s.28-29.
 • Wierny miłości jak słoneczniki kochające słońce, czyli "Trzy ogrody" Ludwika Błyszczaka. Wstęp w tomiku poetyckim.

 

 

 

05.2016

 • D. Bula, Budzenie zainteresowań, "Wychowawca" 2016, nr 5, s. 7 - 10,
 • D. Bula, O potrzebie fantazjowania na lekcjach języka polskiego, "Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 4, s. 90 - 107

 

03.2016

Wyszły dwa nowe artykuły:   D. Bula. Wielka, większa, największa  Jerzego Broszkiewicza - nowe spojrzenie, Język Polski w Szkole IV - VI, 2015/2016, nr2, s.76 - 97.
A. Biernacka - Świerc, Danuta Bula, Modlitwa jako rozmowa z Bogiem, Wychowawca, 2016, nr 3, s.24 - 26.

Ukazały się 2 artykuły D. Buli: Literacka postać negatywna. Od "Powrotu taty" do "Dwóch takich, co ukradli księżyc," :Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 3, s.81 - 91. D. Bula, Trudne tematy w literaturze dla klas IV - VI, Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 3, s. 92 - 108.

 

11.2015

Ukazały się 2 artykuły Danuty Buli: O wartościach w życiu dzieci,"Wychowawca" 2015, nr 12, s. 27 - 29.

D. Bula, Przez działania twórcze do interpretacji tekstu literackiego. Różowy balonik i Pięciopsiaczki Wandy Chotomskiej, "Guliwer"2015, nr 2, s. 29 - 35.

 

09.2015

Ukazały się 4 artykuły Danuty Buli w Wydawnictwie Pedagogicznym ZNP w Kielcach:
 • D. Bula, Felix, Net i Nika... lekturą z wyboru gimnazjalistów, "Język Polski w Gimnazjum", nr1 2015 / 2016, s. 69 - 80.
 • D. Bula, Wśród rodzinnych historii Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, "Język Polski w Gimnazjum", nr1 2015 / 2016, s.81 - 88.
 • D. Bula, Dzieci w świecie różnych wartości. (P. Beręsewicz, Pieniądze albo kasa), "Język Polski w Szkole IV - VI" nr 1 20015 / 2016, s.74 - 80.
 • D. Bula, Malarstwo - inspiracja poetów (Most Langois w Arles V. van Gogha i Most Z. Hanickiego, " Język Polski w Liceum', nr 1 2015 / 2016, s.62 - 69.
Ukazał sie artykuł D. Buli w czasopiśmie "Wychowawca:":
 
 • D. Bula, Okrucieństwo rodzi się ze słabości, "Wychowawca", nr 9 / 2015, s.20 - 22.

 


 

01.07.2016

Ukazały się drukiem  2  pozycje; artykuł  Danuty Buli i książka we współautorstwie: 
   1.) Czego pragną dzieci?, „Wychowawca”, 2015, nr 6, s.24 – 25.
   2.) J. Binczak, D. Bula, Ku spełnionemu życiu. Rozstanie ze współuzależnieniem? Katowice, 2015.

 

15.06.2016 - Nowa odsłona mojej strony! Także na urządzenia mobilne, serdecznie zapraszam do odwiedzin!

05.2015 - Ukazały się drukiem 4 artykuły Danuty Buli

 •  Eric – Emmanuel Schmitt pomaga gimnazjalistom w zapasach z życiem, „Język Polski w Gimnazjum”, 2014 / 2015, nr 4, s.71 – 83.
 • Czy pisarzom burczy w brzuchu? Gdy młody czytelnik spotyka żywego autora, „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 4, 2014 / 2015, s.32 – 42.
 • Sztuka rozmawiania o sztuce, „Język Polski w Liceum”, 2014 / 2015, nr 4, s.47 – 56.
 • O potrzebie postawy twórczej nauczyciela, w: „ Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, red. H. Synowiec, Katowice 2014, s.53 – 66.

 

04.2015

 • Ukazała się płyta poezji śpiewanej do słów Danuty Buli: Palce, obrót, pięty.  Muzykę skomponował, gra i śpiewa Jeremiasz Frączek.

 • Wyszedł drukiem artykuł Danuty Buli: Tuwimowo, czyli lektury obowiązkowe punktem wyjścia do lektury samodzielnej, „Język Polski w Szkole IV – VI” 2014 / 2015, nr 1, s.71 – 79.
 • Opublikowany został artykuł Danuty Buli: Gimnazjalista czyta „Oskara i panią Różę” Erica – Emmanuela Schmitta, „Język Polski w Gimnazjum”, 2014 / 2015, nr 1, s.80 – 89.
 • Wyszedł drukiem artykuł D. Buli:, Rola seniorów w wychowaniu . „Wychowawca”, 2015, nr 1, s. 26 – 27


02 - 03.2015 - Ukazały się artykuły D. Buli

 • D. Bula, G. Ozaist, Przeczytać, by tworzyć, czyli przedłużanie tekstu literackiego w szkole w: St. Bortnowski i jego uczniowie. Szkice metodyczne, pod. red. Ewy Nowel, Wydaw. Pedagogiczne ZNP , Kielce 2014, s. 74-88. 
 • D. Bula, O potrzebie działań twórczych w kształceniu umiejętności komunikacyjnych uczniów, w: Z problematyki kształcenia językowego, t. V, red. E. Awramiuk, Białystok 2014, s. 31 – 45.
 • D. Bula, Przez działania twórcze do uczestnictwa w kulturze, w: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność), red. D. Krzyżyk, B. Niesporek – Szamburska, Katowice 2014, s. 61 – 73.
 • D. Bula, Nastolatki o literaturze, czyli mistrz Kornel Makuszyński, „Guliwer” 2014, nr 3, s. 146 – 150.
 • D. Bula, Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, „Wychowawca”, 2014, nr 12, s.24 – 25.

ZOBACZ ARCHIWUM AKTUALNOŚCI >>

Do góry