Archiwum aktualności

Ukazały się artykuły Danuty Buli:

D. Bula, Działania twórcze, czyli droga  rozwoju także dla słabszych uczniów, „Wychowawca” nr 9, 2014, s. 30-31.
D. Bula, Wiedza polonisty o umiejętnościach uczniów, „Język Polski w Szkole IV – VI, nr 1, 2014/ 2015, s. 50 – 65.
Aleksandra Biernacka – Świerc, D. Bula, Nastolatek w czasach mediów i konsumpcji, „Język Polski w Gimnazjum” nr 1, 2014 / 2015, s.75 – 89.
D. Bula, Sztuka dla nastolatków? Piosenka autorska na lekcji języka polskiego, „Język Polski w Liceum”, nr1, 2014 / 2015, s.70 – 80.

Ukazały się artykuły Danuty Buli:

Niepełnosprawność w literaturze dla dzieci i młodzieży w czasopiśmie „Guliwer”, nr 1, 2014, s. 23 – 27, Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką jest przebaczać (Lalki z getta) w czasopiśmie „Guliwer”, nr 2, 2014, s. 52- 53.

Ukazał się artykuł Danuty Buli: Rodzina a emigracja w czasopiśmie „Wychowawca”, nr 7 – 8,  2014, s. 34 – 35.

4.06.2014. Danuta Bula była gościem na spotkaniu młodych poetów XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego organizowanego przez Bibliotekę Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

Wyszedł drukiem artykuł D. Buli: Oswoić śmierć w czasach mediów i konsumpcji  w:  „Język Polski w Szkole IV – VI” 2013/2014, nr 4, s.94 – 103.

8 maja 2014 r. w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Gliwicach, przy ul. Kościuszki Danuta Bula spotkała się z uczniami klasy IV, by wspólnie wykonać wiosenne kwiaty z bibułki. Potem była okazja dla dzieci, by posłuchać wierszy i opowiadań Danuty Buli przeznaczonych dla młodego odbiorcy.

Do końca kwietnia 2014 r .w Pyskowicach na wystawie Kanonizacja Jana Pawła II można przeczytać wiersze Danuty Buli w cyklu: Moje spotkania z Janem Pawłem II

( zamieszczamy je także na naszej stronce tutaj)

Ukazały się nowe publikacje D. Buli:

 • D. Bula, Dziecięce doświadczenia kulturowe w edukacji polonistycznej, „Język Polski w Szkole” 2013/2014, nr 3, s. 23 - 36.
 • D. Bula, Opisywanie rzeczywistości w tekstach własnych w gimnazjum, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s.7 -  23.
 • D. Bula, Porozmawiajmy o miłości. Doświadczenia życiowe i kulturowe licealistów, „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 3, s.92 – 99.

Od 11 marca w Bibliotece przy ul. Kościuszki w Gliwicach będzie udostępniona zwiedzającym wystawa malarstwa Danuty Buli.

Ukazał się artykuł we współautorstwie z Jadwigą Jawor - Baranowską : Literatura "rodzinna" w czasach mediów i konsumpcji. "Guliwer" 3 / 2013.

Ukazały się nowe publikacje D. Buli:

 • D. Bula, Negatyw, czyli poezja nastolatków, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t.2, red. A. Guzy i B. Niesporek – Szamburska, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, s. 193 – 198,
 • D. Bula, J. Jawor – Baranowska, Jak obłaskawić syndrom niecierpliwości naszych czasów? Działania nauczyciela, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t.2, red. A. Guzy i B. Niesporek – Szamburska, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, s. 157 -  162.

 Ukazały się nowe publikacje D. Buli:

 • O B@jkach Marcina Pałasza, czyli zabawa z tradycją, „Język Polski w Szkole IV – VI”, 2013 / 2014, nr 2.
 • Oferta Davida Almonda dla chłopców: „Dzikus” i „Skrzydlak”, „Język Polski w Szkole IV – VI”, 2013 / 2014, nr 2.
 • O potrzebie miłości poetycko, „Język Polski w Liceum” 2013 / 2014, nr 2
 • Opisywanie rzeczywistości w tekstach własnych w gimnazjum, „Język Polski w Gimnazjum", 2013 / 2014, nr 2.

19 grudnia 2013 r. w Raciborzu w restauracji „Koniec świata” D. Bula prezentowała obrazy i poezję na spotkaniu „Herbatka u Radka”.  Organizatorem był Radosław Truś. Obrazy oglądać można do 20 stycznia 2014 r.

Moje wiersze na: Google Play "Wiersze z bałaganu"

W czasopiśmie  Wychowawca ukazał  się  tekst  D. Buli:  Literatura w edukacji historycznej

Wyszedł drukiem artykuł D. Buli: In verba magistri iurare – przysięgać na słowa nauczyciela w czasopiśmie Wychowawca, nr 10, październik 2013.

W czasopiśmie  Język Polski w Szkole ukazały się 3 teksty D. Buli:

 1. W pajęczynie smutku, lęku i gniewu ( M. Strękowska – Zaremba „Złodzieje snów” )
 2. (Wspólnie z Grażyną Ozaist ) Dziecięce listy do bohaterów literackich
 3. O mitologii i literaturze popularnej w gimnazjum ( A. Christie „Ptaki stymfalijskie” )
 • W czasopiśmie  Guliwer ukazały się 4 teksty D. Buli:
 1. 1. O psim bohaterze w książkach dla dzieci (B. Gawryluk „Baltic – pies, który płynął na krze”, M. Pałasz, „Sposób na Elfa”)
 2. 2. Nieprzewidywalne anioły („Poradnik hodowcy aniołów”)
 3. 3. W męskim świecie („Dwa serca anioła”)

4. Tajemnica kempingu, czyli kolejna pozycja „Biura detektywistycznego Lassego i Mai („Tajemnica kempingu”)

W „ Języku Polskim w Szkole IV – VI „ ukazały się 2 teksty D. Buli:

 1. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej,
 2. Uczeń i nauczyciel w nietypowych dla siebie rolach.

W czasopiśmie  Guliwer ukazały się 4 teksty D. Buli:

 1. O odbiorze „Opowieści z Narnii”, czyli jak teksty C. S. Lewisa otwierają czytelnika na nowe doznania,
 2. „Ten gruby” Barbary Ciwoniuk,
 3. O właściwe wybory nastolatków ( „Mecz o wszystko”)
 4. O „B@jkach” Marcina Pałasza, czyli zabawa z tradycją.

Ukazał się artykuł D. Buli pt. Dziecko jako odbiorca literatury popularnej dotyczącej malarstwa, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek – Szamburska, M. Wójcik – Dudek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

13 maja 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie Danuty Buli w oddziale Biblioteki Publicznej w Gliwicach na osiedlu Obrońców Pokoju.

8 maja 2013 r.  Danuta Bula przeprowadziła w Oddziale Biblioteki Publicznej w Gliwicach Łabędach warsztaty artystyczne dla dzieci. Powstały barwne bibułkowe kwiaty i wesołe opowiadanie, afekt pracy – zabawy wszystkich uczestników.

1 marca 2013 r. o godz. 17.00 w klubie Perełka przy Sudziennej w Gliwicach odbędzie się spotkanie autorskie Danuty Buli. Zapraszamy.

Ukazał  się  artykuł napisany wspólnie z Bernadetą Niesporek – Szamburską: Dialogizacja w liście elektronicznym, „Socjolingwistyka" 26, 2012, s.153 – 163.

Ukazały się dwie recenzje książek dla dzieci w czasopiśmie „Guliwer” (nr 2 / 2012):  Danuta Bula, Jadwiga Jawor – Baranowska, Wychowanie w rodzinie na podstawie trylogii Edith Nesbit: Pięcioro dzieci i „coś”, Feniks i dywan, Historia amuletu, Danuta Bula, Kto dziś pisze listy? ( książce R. Jędrzejewskiej – Wróbel, Florka, listy do babci).

Ukazał się artykuł D. Buli i Grażyny Ozaist pt. Ciekawość siebie, świata, Innego w twórczości ucznia klasy IV  w: „Język Polski w Szkole IV – VI” 2012/2013, nr 1, s.13 – 36.

Ukazały się wrześniowe biuletyny Ogrodu Botanicznego w Mikołowie z wierszami Danuty Buli. Biuletyn dla gimnazjalistów | biuletyn dla młodzieży

4 września o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie autorskie Danuty Buli w "Secesji" w Gliwicach, przy Górnych Wałów 30.

Ukazały się sierpniowe biuletyny z wierszami i obrazami Danuty Buli:
biuletyn dla młodzieży | biuletyn dla gimnazjalistów | biuletyn dla najmłodszych

Zapraszam do lektury lipcowych biuletynów, gdzie ukazały się moja publikacje:
biuletyn dla młodzieży | biuletyn dla gimnazjalistów

Ukazał się artykuł D. Buli Warsztaty literackie, czyli uczeń klas IV –VI mówi we własnym imieniu  w: „Język Polski w Szkole IV – VI” 2011/2012, nr 4, s. 13-32.

Ukazał się w druku tekst napisany przez J. Jawor-Baranowska i D. Bulę:. Działanie twórcze uczniów w dobie Internetu w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. A. Guzy i D. Krzyżyk, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2012, s.132-140.

Zapraszam do lektury czerwcowego biuletynu dla młodzież, gdzie ukazał się Mój wiersz pt. "Powietrzem moim jest" przeczytaj

11 maja 2012 r. planowane jest spotkanie z nowym tomikiem na Osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach w Sali Biblioteki Publicznej, ul. Paderewskiego 70 o godzinie 17.30. 

23 Kwietnia 2012 r. w Gimnazjum nr 3 w Gliwicach przy Jasnogórskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie promujące nowy tomik Malowany anioł. Utwory wierszem i prozą.
20 kwietnia 2012 r. odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci w Bibliotece Publicznej na Osiedlu Kopernika w Gliwicach.
Ukazał się artykuł D. Buli Pochwała i krytyka w codziennych interakcjach w rodzinie w: Socjolingwistyka 24-25.

Ukazał się artykuł D. Buli pt. Nauka o języku w działaniach twórczych  w: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów pod red. B. Niesporek – Szamburskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Ukazał się 3 tomik D. Buli Malowany anioł. Utwory wierszem i prozą, Racibórz, Wydawnictwo Scriba, 2012.

W marcowym biuletynie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie  (dla młodzieży) ukazał się tekst D. Buli "Przebudzenie" przeczytaj

Dodałam nowe galerie: arteterapia i różne zdjęcia

27 marca o 16.30 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa D. Buli w "Sklepiku z marzeniami" przy ul. Górnych Wałów 13 w Gliwicach. Będzie można także zapoznać się z twórczością literacką autorki.

Ukazał się artykuł D. Buli pt. Obcowanie ze sztuką na przykładzie rzeźby, czyli daleko od encyklopedyzmu w: „Język Polski w Szkole IV – VI” 2011/2012 nr 3, s.77 – 97.

W lutowym biuletynie Śląskiego Ogrodu Botanicznego znajduje się mój tekst: 
biuletyn dla młodzieży
Zapraszam do lektury.

Jest już  złożony w Wydawnictwie Scriba w Raciborzu nowy tomik D. Buli pt. „Malowany anioł ".

Niesiona przez anielskie skrzydłaCzytaj posłowie

W marcowym numerze czasopisma „List do Pani” ukaże się opowiadanie D. Buli pt. Wieczne pióro Konstanty 

13 lutego 2012 w Świętochłowicach odbyło się spotkanie autorskie D. Buli, zaproszonej przez Księdza Marcina Brzóskę. Za owocne spotkanie dziękuje Wszystkim Uczestnikom Danuta Bula.

Został przyjęty do druku artykuł D. Buli  i Grażyny Ozaist  Ciekawość siebie, świata, ciekawości Innego w twórczości ucznia klasy czwartej  w „Języku Polskim w Szkole IV – VI”

W styczniowych biuletynach Ogrodu Botanicznego w Mikołowie dla gimnazjalistów i młodzieży ukazały się teksty o mrozie D. Buli.: biuletyn dla gimnazjalistów | biuletyn dla młodzieży

Wywiad w sprawie arteterapii:

 

Został przyjęty do druku artykuł D. Buli Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej
( „Forum Nauczycieli”)

W numerze  1 (228) 2012 r. czasopisma Wychowawca ukazał się artykuł D. Buli . „Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji,” s.14 – 15.

  W gazecie Zabrza i Rudy Śląskiej "Głos"nr 50  z dn. 15.12.2010 ukazał się artykuł o spotkaniu autorskim Danuty Buli w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej pt. "Tęsknoty rzeczy wielkich". 

Ukazały się biuletyny z moimi tekstami: biuletyn dla najmłodszych | biuletyn dla gimnazjalistów | biuletyn dla młodzieży Zapraszam do lektury.

 W numerze 14 Jesień – Zima 2011 „Rodziny Flisaczej” w Toruniu na s.14 ukazało się 7 wierszy Danuty Buli pod wspólnym tytułem Jesienne refleksje.

Jest już na rynku książka D. Buli i J. Jawor– BaranowskiejPorozmawiajmy o problemach… Scenariusze lekcji wychowawczych– szkoła podstawowa, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.

W książce W cieniu przechodzącego Piotra.., Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej 2011 – znalazły się 3 wiersze Danuty Buli poświęcone Janowi Pawłowi II.

W „Języku Polskim w Szkole IV – VI” nr 2 2011/2012 ukazał się artykuł Danuty Buli Edith Nesbit i jej dialog z czytelnikiem w służbie wartości, s.78 – 98.

9 grudnia 2011 r. w  Klubie „Perełka” przy ul. Studziennej w Gliwicach odbyło się spotkanie autorskie D. Buli, zorganizowane przez sekcje literacką  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. Niniejszym dziękuję Pani Krystynie Jurczewskiej – Płońskiej, Pani Danucie Cholińskiej i wszystkim Miłym Gościom także spoza Gliwic.

   

5 grudnia w Muzeum w Rudzie Śląskiej przy Wolności o godz. 16.00 rozpocznie się spotkanie autorskie Danuty Buli. W programie teksty literackie, malarstwo i biżuteria. Zdjęcia z spotkania >>

24 listopada 2011 r. w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach przy ul. Hutniczej D. Bula zaprezentowała malarstwo i poezję nauczycielom – bibliotekarzom, który uczestniczyli w sesji popularnonaukowej.

Książka dla wychowawców: Problemy młodych w dialogu z bohaterem literackim, czyli porozmawiajmy o …   napisana przez Jadwigę Jawor-Baranowską i D. Bulę została  oddana do druku.  21 października 2011 r. odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci  Danuty Buli w Bibliotece Miejskiej na Osiedlu Kopernika. Powstały ptaki cudaki i piękne jesienne liście, które dekorują oddział dziecięcy. Opowiadanie i wiersze D. Buli drukuje stronka: http://www.dar.religia.net/Książka dla wychowawców: Problemy młodych w dialogu z bohaterem literackim, czyli porozmawiajmy o …   napisana przez Jadwigę Jawor-Baranowską i D. Bulę jest już po korekcie autorskie.Ukazał się artykuł D. Buli: Twórczość jako terapia w: „Język Polski w Szkole IV-VI, nr 1 2011/2012.

 Jest w przygotowaniu tomik wierszy dla dzieci z ilustracjami dziecięcych czytelników.

12 czerwca na festynie w Szkole Podstawowej w Bojkowie D. Bula przeprowadziła z dziećmi i dorosłymi warsztaty plastyczne. Powstały piękne kwiaty z bibułki.. W czasopiśmie „List do Pani” w numerze majowym ukazał się tekst D. Buli ”Widzieć”, a w numerze czerwcowym „Zmysł smaku”.
Wkrótce (zapowiedzi mówią, że we wrześniu 2011) ukaże się książka napisana przez Jadwigę Jawor-Baranowską i Danutę Bulę : Porozmawiajmy o problemach…Scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa.

 1. Bula otrzymała w IV konkursie literackim w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny: „Rodzina, Miłość i Życie – Piękno życia rodzinnego”- III miejsce za pracę „Dostrzegać piękno w codzienności tkaninie”. Tekst znajdzie się w tomiku przygotowywanym do druku.

W numerze  4  czasopisma „Język Polski w Szkole IV-VI” 2010/2011 Ukazały się 2 pozycje: wspólnie z J. Jawor-Baranowską O języku współpracy twórczej  i samodzielny tekst D. Buli Kłopoty z komplementami.9. 05. 2011 roku D. Bula spotkała się w Rudzińcu z czytelnikami z kl. IV szkoły podstawowej. W tym samym dniu na Osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach odbyło się spotkanie z dorosłymi czytelnikami poezji D. Buli i z jej obrazami.4. 04. 2011- na onkologii w Gliwicach D. Bula przeprowadziła warsztaty plastyczne dla chętnych pacjentów. Powstały kolorowe kwiaty z bibułki i barwne pisanki wyklejanki. Na stronie www.skarbymojejeuropy.pl znajduje się post prezentujący Danutę Bulę.

Ukazały się 2 nowe artykuły napisane wspólnie przez D. Bulę i Jadwigę Jawor-Baranowską  w „Języku Polskim w Szkole”, nr3/2010/2011: Różne oblicza samotności dziecka w wybranych utworach nowego kanonu lektur dla klas IV-VI oraz Uczeń klasy IV w roli badacza.

 1. Bula prowadzi zajęcia z arteterapii z młodzieżą Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach od lutego do czerwca 2011 roku
  20 lutego 2011 w Gliwicach w Centrum Jana Pawła II przy katedrze o godz. 16.00 zostanie otwarta wystawa  Danuty Buli (malarstwo i poezja) pt. „Ptaki tęsknoty” Serdecznie zapraszamy.  

W numerze 12 Jesień-Zima 2010 „Rodziny Flisaczej” ukazały się 2 opowiadania D. Buli: Zmysł dotyku i Zmysł słuchu.4 grudnia 2010 w Pyskowicach w ratuszowej galerii o godz. 17.00 zostanie otwarta wystawa Katarzyny Rakowskiej (biżuteria), Danuty Buli (malarstwo i biżuteria), Bartka Płonki (malarstwo i rzeźba). Serdecznie zapraszamy.

Danuta Bula wygłosiła na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ” Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów” w Katowicach  referat: Poprzez działania twórcze do wiedzy o języku. O kształceniu umiejętności komunikacyjnych ucznia. Ukaże się tom pokonferencyjny.

Danuta Bula  otrzymała III nagrodę (ex aequo z Panią Łucją Gocek z Chojnic) w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Mój List do Świata” Sieradz 2010. Uczestnicy (96 osób) byli z całej Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Przysłano 288 wierszy.


Odbyło się   spotkanie autorskie Danuty Buli w Rybniku-Niewiadomiu w kościele Bożego Ciała i św. Barbary na podstawie scenariusza Zofii Przybyły. Utwory muzyczne grali: na organach – Paweł  Przybyła i na trąbce – Kacper Przybyła. (10.10. 2010). Wiersze D. Buli prezentowały: Zofia Przybyła, Bogusława Odon, Magdalena Wawrzyniak i autorka. 

D. Bula spotkała się z maturzystami liceum w Mysłowicach na spotkaniu autorskim w czytelni Biblioteki Publicznej w tym mieście.(12.10. 2010).
W Bibliotece Publicznej w Gliwicach, w filii nr 13, na Osiedlu Obrońców Pokoju odbyło się spotkanie z nowym tomikiem D. Buli: „Ptaki tęsknoty”. (13.10.2010).

D. Bula przygotowuje referat na konferencję naukową: „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów” (18-19 listopada 2010, Uniwersytet Śląski) D. Bula udziela korepetycji z języka polskiego dla uczniów ze wszystkich typów szkół, także przygotowuje do matury.08. 2010,

Ukazały się 3 nowe artykuły: wspólnie z Jadwigą Jawor-Baranowską: Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany, oraz  napisane samodzielnie: „Ania z Zielonego Wzgórza” - lektura nie tylko dla dziewcząt, Nastolatki piszą w Wydawnictwie ZNP w Kielcach.

27 maja Danuta Bula wspólnie z Jadwigą Jawor-Baranowską przedstawiły na I Międzynarodowej Konferencji nt. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  referat Działania twórcze w dobie Internetu w Katowicach. Planowane jest wydanie drukiem referatów uczestników.


Artykuł D. Buli na temat książki Erica-Emmanuela Schmitta Dziecko Noego wyszedł drukiem w Wydawnictwie Pedagogicznym.


Ukazał się drukiem w tym samym wydawnictwie artykuł napisany wspólnie z Bernadetą Niesporek-Szamburską Praca pisemna ucznia – poprawianie i recenzowanie.


Co wiemy o uczuciach i emocjach, czyli polonista uczy opisu przeżycia wewnętrznego - to nowy artykuł napisany wspólnie z Jadwigą Jawor-Baranowską , już dostępny w druku.


Książka napisana wspólnie z Jadwigą Jawor-Baranowską   Na styku literatury i innych sztuk. Działania twórcze uczniów kl. IV-VI. jest już po korekcie autorskiej. Ukaże się lada moment w Wydawnictwie Pedagogicznym w Kielcach.


Po korekcie autorskiej jest także artykuł D. Buli na temat książki Erica-Emmanuela Schmitta Dziecko Noego w tym samym wydawnictwie.


Następny tomik poetycki, pod tytułem Ptaki tęsknoty w Wydawnictwie Scriba z Raciborza  jest już po korekcie. Wykonane zostały także przez Kazimierza Frączka zdjęcia obrazów autorstwa D. Buli do tego tomiku.


D. Bula wysłała do Wydawnictwa w Kielcach następujące artykuły: Nastolatki piszą o cierpieniu, Nigdy tego nie zapomnę. Wypowiedzi uczniów szkół ponadgimnazjalnych, artykuł o nowoczesnym odczytaniu dawnej i aktualnej lektury, jaką jest Ania z Zielonego Wzgórza,  (wspólnie z J. Jawor-Baranowską) Polonista nauczycielem życia i artykuł o samotności dziecka w literaturze. 


Odnaleźć się w sztuce „Podaję Ci garść wierszy nowych rozświetlonych od środka oddzielenie ścianą nic nie znaczy…” Danuta Bula, „Wiersze… w drodze” - Artykuł ukazał się w Gazecie Gliwickiej, Tygodniku Społeczno – Kulturalnym, 10 marca 2010,  >>więcej W Bibliotece Pedagogicznej  w Gliwicach przy ul. Hutniczej trwa wystawa prac plastycznych i wierszy Danuty Buli (luty 2010). Serdecznie zapraszam,Odbyły się 4 spotkania autorskie, promujące tomik poetycki „Wiersze…w drodze”; 17.12.09 w klubie „Perełka” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,11.02.2010 w bibliotece w Toszku na zamku dla emerytowanych nauczycieli. Planowane jest jeszcze spotkanie w Pyskowicach – 10.04.2010 w galerii w ratuszu.27.01.2010
w Gliwicach na osiedlu Kopernika dla Dyskusyjnego Klubu Książki,


 

11.12.2009

w Klubie "Perełłka" w Gliwicach przy Studziennej o godz. 17.00 odbędzie się  moje spotkanie autorskie  promujące tomik poetycki: "Wiersze ...w drodze"

22.10.2009

 ukaże się tomik poetycki "Wiersze... w drodze" w Wyd. "Skriba" z Raciborza

Listopad 2009

Uczestnictwo w Jarmarku Rzeczy Ładnych w Chorzowie

 

13.08.2009

została ukończona książka napisana wspólnie z Jadwigą Jawor-Baranowską: "Na styku literatury i innych sztuk. Działania twórcze uczniów kl. IV - VI"

10.03.2009

Strona została uruchomiona zapraszamy do odwiedzin

09.03.2009

W Rybniku wygłosiłam referat na temat "Odkrywanie istoty Aslana, czyli czemu służą wizyty w Narnii

24.02.2009

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili moją wystawę dn. 23.02.2009 w Gliwicach. Zdjęcia z wystawy będzie można zobaczyć w galerii, wkrótce...

 

20.02.2009

Strona www art dana w trakcie budowy. Zapraszamy wkrótce.

 

Jest już gotowy nowy tomik poetycki "Ptaki tęsknoty". zob. okładka PDF

Do góry